Canal IRCBenvinguts al client d'IRC de Sima.

Des d'aqu¡ podeu fer les vostres consultes en l¡nia sense necessitat de fer cap mena de trucada.

Aquest client d'IRC no necessita instalúlaci¢ prŠvia i es pot usar amb qualsevol navegador que admeti miniaplicacions Java. Podeu instalúlar-vos el motor Java si cal.

Trieu un …lies que us identifiqui i polseu [Intro].

Si ja hi ha alg£ altre que l'estigui utilitzant, el sistema us identificar… amb aquest …lies seguit d'un n£mero aleatori entre 00 i 99.

Un cop accediu a l'IRC, haureu d'autoritzar la instalúlaci¢ de la miniaplicaci¢ Java signada per Philippe Detournay.

Per tancar el client d'IRC, cliqueu el bot¢ roig que tindreu a l'angle superior dret de la pantalla.


Aquest IRC est… basat en la miniaplicaci¢ Java de client PJIRC.
Si voleu accedir-hi des del vostre client local d'IRC, contacteu amb nosaltres.

[catal…][english][castellano]
23/7/2015 09:46:46 GMT+0000